WEDDING HOLIDAY
威汀假日高端海外婚礼
威汀假日巴厘岛普吉岛SRI PANGWA水上婚礼

婚礼场地:普吉岛SRI PANGWA水上平台         婚礼人数:32人             

婚礼时间:2016年8月8日                              预定项目:婚礼、晚宴、婚礼当天用车


来自深圳的郑小姐、罗先生在普吉岛SRI PANGWA五星度假村海滨水台的婚礼,宾客共计32人见证了他们的幸福,威汀假日策划了婚礼、婚礼晚宴,婚礼场地布置由威汀假日深圳总公司统筹完成,婚礼、晚宴、婚礼当天用车等共计花费约24万元。
威汀假日普吉岛婚礼
威汀假日巴厘岛阿雅娜天空花园婚礼
威汀假日普吉岛婚礼
威汀假日普吉岛婚礼
威汀假日巴厘岛阿雅娜天空花园婚礼
威汀假日巴厘岛阿雅娜天空花园婚礼
威汀假日巴厘岛阿雅娜天空花园婚礼